Untitled Document
จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมเครื่องทำน้ำแข็ง ทำให้เรามีความชำนาญในการผลิตเครื่องทำน้ำแข็ง ผนวกกับการใส่ใจใน รายละเอียดของลูกค้า ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการในการใช้น้ำแข็งของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและวิศวกรรมทาง การผลิตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องผลิตน้ำแข็งเอ็นทีจึงพัฒนาให้มีความทนทาน เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศเมือง ไทย เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าอย่างแท้จริง นอกจากนี้เรายังวิวัฒนาการรูปแบบการขายและการบริการเพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้ารู้สึกง่ายและรวดเร็วในการใช้บริการน้ำแข็ง และเราสัญญาว่าจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้าตลอดไป
อุตสาหกรรมน้ำแข็งในเมืองไทย บริษัทส่วนใหญ่เล็งขายเพียงเครื่องทำแข็ง หรือยี่ปั๊วที่ขายน้ำแข็งใส่ถุงปุ๋ย แต่ด้วยประสบการณ์อันยาว นานและอุดมการณ์ซึ่งต้องการเห็นคนไทยบริโภคน้ำแข็งสะอาด เอ็นทีจึงเกิดมุมมองใหม่โดยเล็งถึงความต้องการขั้นพื้นฐานในการใช้น้ำ แข็งของลูกค้าและข้อจำกัดต่างๆของลูกค้า เช่น งบประมาณจำกัด, ความกังวลเรื่องบริการหลังการขาย เป็นต้น ด้วยศักยภาพและความ ชำนาญของเราที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด และช่วยปลดปล่อยพันธนาการในการจำหน่ายน้ำแข็งรูปแบบ เดิมๆ นอกเหนือจากการขาย "เครื่องผลิตน้ำแข็ง" เอ็นทีให้ความสำคัญไปที่ "การขายน้ำแข็ง" เน้นให้ลูกค้ามีน้ำแข็งสะอาดใช้อย่าง ต่อเนื่อง โดยไม่ผ่านขบวนการขนส่งและไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องทำน้ำแข็ง

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ จึงเกิดนวัตกรรมในการบริการน้ำแข็งรูปแบบใหม่ อย่างโครงการ "เอ็นทีน้ำแข็ง ออนไลน์" คือ การขายน้ำแข็งรูปแบบใหม่ โดยไม่มีการขนส่ง แต่เรานำเครื่องผลิตน้ำแข็งไปตั้งให้ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุน ด้วยคำมั่น สัญญาจากเรา เพื่อให้ลูกค้ามีน้ำแข็งสะอาดใช้ตลอด 24 ชม. เราจึงเสนอนโยบายนวัตกรรมการบริการลูกค้า แบบใหม่ ดังนี้
• ทีมวิศกรผู้ชำนาญประจำพื้นที่ ให้บริการได้รวดเร็ว ทันใจภายใน 6 ชม.
• มีระบบน้ำแข็งสำรองตลอดเวลา สำหรับลูกค้าในยามฉุกเฉิน
• ทีมงานขายมิตรภาพ พร้อมเงื่อนไขที่ง่ายและยืดหยุ่น ให้ลูกค้าหมดกังวลเรื่องงบประมาณจำกัด
• ทีมลูกค้าสัมพันธ์แวะเยี่ยมเยียนและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด

วิวัฒนาการที่พัฒนาจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ใช่เพียงการขายเครื่องทำน้ำแข็ง แต่มุ่งเน้นการจัดการด้านบริการและสร้าง กระบวนการจำหน่ายน้ำแข็งนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ลูกค้ามีน้ำแข็งสะอาดใช้ตลอดเวลาพร้อมการดูแลและบริการอย่างมิตรภาพ เราเชื่อว่าการ ทำงานอย่างมืออาชีพด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจอย่างมั่นคงในการให้บริการน้ำแข็ง ผสานกับความชำนาญและความทุ่มเทในการพัฒนา เครื่องผลิตน้ำแข็งอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับภารกิจหลักของเราที่ต้องการให้ลูกค้ามีน้ำแข็งสะอาดใช้ตลอดเวลาแม้ยามฉุกเฉิน ทำให้เราแตกต่างทุกด้าน