เมื่อวันที่ 9-11 พ.ย.2555 ที่แม็คโคร อุบลราชธานี มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ มีการร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ “ไอเดียเสริม เพิ่มรายได้” มีการเล่นเกม มีการเล่นเกมแจกของรางวัล ไปชมภาพบรรยากาศกันเลย
บรรยากาศการเตรียมงาน ทางเข้างานตลาดนัดโชว์ห่วย บรรยากาศพิธีเปิด