Untitled Document
น้ำแข็งเกล็ด (Flake Ice)
น้ำแข็งชนิดเกล็ด มีความหนาแน่นของน้ำประมาณ 70% จึงมีลักษณะกรอบ รับประทานง่าย และให้ความเย็นเร็ว
เหมาะสำหรับทานกับ น้ำหวาน น้ำอัดลม หรือจะใช้แช่ของสด อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ได้ดี เนื่องจากน้ำแข็งเกล็ด มีลักษณะพิเศษของก้อนน้ำแข็งที่มีอณูไม่หนาแน่น และไม่มีความคมเหมือนน้ำแข็งบดทั่วไป จึงทำให้อาหารที่เราแช่ไว้ไม่มีรอยช้ำ สดใหม่เสมอ
D.0001
(Dispenser)
ED.1101
Capacity: 100 kg. /day
ED.1102
Capacity: 100 kg. /day
ES.1100
Capacity: 100 kg. /day
E.1150
Capacity: 150 kg. /day
E.1300
Capacity: 300 kg. /day
E.1450
Capacity: 450 kg. /day
E.1550
Capacity: 550 kg. /day
E.1650
Capacity: 650 kg. /day
E.1850
Capacity: 850 kg. /day
E.11000
Capacity: 1000 kg. /day