Untitled Document
น้ำแข็งถ้วยเล็ก (Small Gourmet Cube)
น้ำแข็งชนิดถ้วยรูปทรงกระบอกขนาด 2 ซม. ลักษณะของน้ำแข็งถ้วยจะมีรูปทรงและขนาดที่แน่นอน เพราะผลิตจากบล็อคน้ำแข็งที่ได้มาตรฐาน ไม่มีรูตรงกลางเหมือนน้ำแข็งทั่วไป จึงเป็นคุณสมบัติพิเศษทำให้น้ำแข็งละลายช้า
เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงงาน และสถานศึกษา และน้ำแข็งชนิดนี้ยังเหมาะกับเครื่องดื่มประเภทปั่น เนื่องจากน้ำแข็งมีขนาดเล็ก ปั่นง่าย
E.2200
Capacity: 200 kg. /day
E.2300
Capacity: 300 kg. /day
E.2400
Capacity: 400 kg. /day