Untitled Document
น้ำแข็งถ้วยใหญ่ (Gourmet Cube)
ลักษณะน้ำแข็งรูปทรงเหมือนกับน้ำแข็งถ้วยเล็ก ไม่มีรูตรงกลาง แต่ต่างกันที่ขนาด โดยน้ำแข็งถ้วยใหญ่จะมีขนาด 4 ซม.
เหมาะกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากน้ำแข็งชนิดนี้ละลายช้า มีความหนาแน่นของเนื้อน้ำแข็งค่อนข้างสูง จึงเป็นที่นิยมของธุรกิจประเภท ร้านอาหาร ผับ บาร์ โรงแรม โรงงาน และนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายต่อ

E.4200
Capacity: 200 kg. /day
E.4300
Capacity: 300 kg. /day
E.4450
Capacity: 450 kg. /day
E.41000
Capacity: 1000 kg. /day