Untitled Document
นอกจากนี้เรายังมีอุปกรณ์เสริมจำหน่ายให้กับท่านที่ต้องการอุปกรณ์ สำหรับใช้ในธุรกิจทำน้ำแข็งขายหรือต้องการนำไปใช้งานร่วมกับธุรกิจของท่าน อาทิ เครื่องรีดถุง ถุงพลาสติก ที่ตักน้ำแข็ง ถังพลาสติกบรรจุน้ำแข็ง เครื่องกรองน้ำ เป็นต้น

ถังเก็บน้ำแข็ง ที่ตักน้ำแข็ง ถุงน้ำแข็ง เครื่องกรองน้ำ