Untitled Document
เมืองไทยเราเป็นเมืองร้อน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าน้ำแข็งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย น้ำแข็งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ฟุ่มเฟือย และยังช่วยคลายร้อน ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจตอนนี้จะเป็นอย่างไร คนไทยก็ยังบริโภคน้ำแข็ง

โครงการทำน้ำแข็งขาย
เป็นโครงการใหม่เพื่อตอบรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องการให้คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้น "โครงการน้ำแข็งชุมชนพอเพียง" จึงเป็นทางเลือกใหม่เพื่อให้คนไทยมีอาชีพ และ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ตัวอย่างการลงทุนเครื่องผลิตน้ำแข็ง รุ่น E.4450
ซึ่งท่านสามารถขายน้ำแข็งได้มากถึงวันละ 450 กก. ซึ่งจะสร้างรายได้ดังต่อไปนี้

ราคาขาย กก. ละ รายได้เฉลี่ย / วัน รายได้เฉลี่ย / เดือน ต้นทุน น้ำ-ไฟเฉลี่ย / เดือน กำไรเฉลี่ย / เดือน
2 บ. 900 บ. 27,000 บ. 8,500 บ. 18,500 บ.
3 บ. 1,350 บ. 40,500 บ. 8,500 บ. 32,000 บ.
4 บ. 1,800 บ. 54,000 บ. 8,500 บ 45,500 บ.
ราคาขายถุงละ รายได้เฉลี่ย / วัน รายได้เฉลี่ย / เดือน ต้นทุน น้ำ-ไฟเฉลี่ย / เดือน
และค่าถุงน้ำแข็ง
กำไรเฉลี่ย / เดือน
5 บ. 1,500 บ. 45,000 บ. 15,000 บ. 30,000 บ.
7 บ. 2,100 บ. 63,000 บ. 15,000 บ. 48,000 บ.
หมายเหตุ : น้ำแข็ง 450 กก. สามารถแพ็คถุงได้ ถุงละ 1.5 กก. เท่ากับ 300 ถุง
คำยืนยันจากลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ
จาก โครงการทำน้ำแข็งขาย


“อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ พอดีเห็นธุรกิจนี้น่าสนใจ จึงศึกษาหาข้อมูลทั้งหมด จนผมมั่นใจแล้ว ก็เริ่มมาเข้าโครงการทำน้ำแข็งขายกับทางบริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด จนปัจจุบันนี้ผมมีลูกค้าเยอะมาก ผมคิดไม่ผิดจริงๆ ที่เลือกทำอาชีพนี้ เพราะตอนนี้ผมสามารถหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้สบายๆ”